Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü

 

 1. AMAÇ

MİORO ve iştiraklerinin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele karşıtı, yasal mevzuatlara uygun ve etik değerler gözetilerek sürdürülen prensiplerinin tanımlanmasıdır.

 

 1. UYGULAMA

MİORO ve iştiraklerinin tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

 

 1. TANIMLAR

Rüşvet: Çalışanın, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlaması

Yolsuzluk: Doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi

Hediye: Çalışanın tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat.

 

 1. UYGULAMA AŞAMALARI

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız gereği tüm faaliyetlerimizi, iş ilişkilerimize temel teşkil eden, Disiplin Prosedürü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’ nda da belirtilen kurallara ve kurum değerlerine uygun olarak sürdürmekteyiz.

 

5.1. KURALLAR

 • Beraber çalıştığımız tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın, danışmanlarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve beraber çalışma ihtimalimizin bulunduğu tüm iş ortaklarımızın ulusal veya uluslararası Yasaklı Kişiler listesinde bulunmaması gerekir.
 • Hakkında rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbarat alınan firmalarla çalışılmaz. Çalışmaya başlanmadan öncesinde gerekli pazar araştırmasının yapılmasının sorumluluğu ilgili süreç yöneticisine aittir.
 • Kurum çalışanları kurum müşterisiyle kendi çıkarı için, herhangi bir iş karşılığında, herhangi bir hizmet, para veya diğer karşılık talep etmelerine neden olabilecek, dolaylı özel iş ilişkisine giremez, borç para alamaz ve müşteriye ödünç para veremez.
 • Müşteriler tarafından ticari rüşvet kapsamında kurum çalışanına yapılan doğrudan teklifler, ödemeler ve çeşitli olanaklar verilmesi yasalar gereği suç sayılır ve cezalandırılır. Bu doğrultuda kurum çalışanlarının dolaylı ya da dolaysız olarak kişisel ödeme veya rüşvet kabul etmesi kesinlikle yasaktır.
 • Kurum ile ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan yardım, bağış kabul edilemez.
 • Kurum çalışanları, müşterilerden ya da hizmet satın aldığımız kişi ve kurumlardan hediye, çeşitli imtiyaz, eşantiyon kabul edemez, kurumu ve alanı yükümlülük altına sokacak hiçbir talepte bulunamaz.
 • MİORO tarafından üçüncü şahıslara verilmek istenen her türlü hediye alenen, iyi

niyetle ve koşulsuz olarak verilmelidir. Politika’da belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi çıkar çatışmasına yol açabilecek veya kamuoyunda duyulduğunda bu şekilde algılanabilecek durumlara da sebebiyet verilmemeli, böyle durumlarda hediye teklif edilmemeli veya kabul edilmemelidir.

 • Temsil ve ağırlama; sosyal etkinlikler; konaklama ve yemek davetler; Kurum tarafından ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edilebilir, ağırlamayı alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif eder.
 • Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara getirilen kısıtlara uyulur, yönetim kurulu onayı ile gerçekleştirilir. Kurum veya kendi adına politik faaliyetlere maddi ve manevi yardımda bulunamaz.

 

 

5.2. İHLAL BİLDİRİMLERİ

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili tüm olay ve durumların bildirimleri Yöneticiye mail veya dilekçe yoluyla,  website üzerinden etik ihlal bildiriminden mail veya telefon yolu ile iletilir. Bildirim yapan personelin kimlik bilgileri her zaman gizli kalacaktır ve bu gizlilik Yönetim güvencesindedir.

 

5.3. DEĞERLENDİRME

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili ihlal bildirimlerinin değerlendirmesi Yöneticinin görev ve sorumluluğundadır.